60 Ο Ή ΅% XNUMX% ± ½ ½ »» »» »· ·

... O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X!

΅ ΄ ΄ · · · · · · · · · · · · · · · · Vosk Vosk!

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O O O, O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Webov� str�nky Webov� str�nky.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Voskov� vosk Ξ Voskov� vosk »Voskov� vosk - Voskov� vosk» Voskov� vosk Voskov� vosk ± Voskov� vosk

Ξ ± ± ΄ - - ΅ ΅ ΅ ΅ ± Ο ² · · · · · · · · · · Ξ O X ± O. € Ώ Ο Ο Ο »» »» »» »» »» »± ¬ ,,, OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT �SPORA.

X X X X X X X X X X X X X X X X

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OXXX OXXX!

O O O O O XX-X½X ± XI XO O 'O X³XOO X³XIX ± C XOX½ XOO XOX-XO O O O XOO DM XOO XOX XO O O O O, O' O O O DM XO XOO XOO O 60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O XOX XXX »XXXXXO.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O technickou str�n

K O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OXOX OXOX OXOX OXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O O O O O O; XOX ± O O O-X½XXI XI XEX ± O O O X½XO DM DM X½X ± Xixo XX-XAXO O O O O OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY OXY XYX »XYXY XYXY» X · OYXYXY O O ± DM DM XIX XX ± O ‚O · V ± X½X ± X½XO C O C X³XIX ± X½X ± O O X½XO DM XOO X½ X½X ± O O O O; XIXOXOO XOXIXOO X½ C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

přidružené přistání

0b ¬ β 1.000 30b ¬ XNUMX%

1.001b ¬ β 2.000 35b ¬ XNUMX%

2.001b ¬ β 4.000 40b ¬ XNUMX%

4.001b ¬ β 10.000 45b ¬ XNUMX%

10.001b ¬ β 20.000 50b ¬ XNUMX%

20.001b ¬ β 50.000 55b ¬ XNUMX%

50.001b + 60%