X XX »X X X X X X X X X

O O O £; X½ O O O O ± ± O XOO O XX ‚O O O O; XOO DM DM XOO XXYX; X³XOO X½O O ± XI XOXI O O O ± Worthy XIXIXO XOX ± O O O XOO DM XIX „O ± XOX²X ± X½XOXOXX½O X½ O O X½ DM XIX 'XOX³O X½ O O O O O ± DM XIXIX¬ XOX O O, O O O' O „XOX³X, C O, O O O DM; XIX ± XI O O O O; X³X½O XOO XOX-O, O O; XOO XIO XOXX½O X½ O O‚O O; XOO XOO XIO X½, O O O XOO XIX „O ± XOX²X ± X½XOXOXX½O X½ X½ O O O O O O XOO XIXIO X½ O O XOXIO XX-O X½ O O O O ± ± O O O O O; X½ O O O O O ₯ € X € X £ X X X X X X

€ € Ώ Ο Ώ ΅ ΅ ΅ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Pokud máte obecné dotazy ohledně svého účtu nebo jak kontaktovat zákaznický servis a požádat o pomoc, navštivte online centrum nápovědy naší společnosti na kontaktním odkazu ve spodní části www.allout.cheap . Máte-li dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo použití vašich osobních údajů, souborů cookie nebo podobných technologií naší společností, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů nebo úřad pro ochranu soukromí e-mailem na adrese: [Email chráněn] .

₯ ΅ ΅ Ο Ο · · · · · · ± ± ± ΅ Ή Ή Ή Ή Ο ½ Ο ½ ½ ± ΅ ΅ - ½ ½ ± · · · · · · · ..... X¬X²XO O O O O O O O O O, XI, O O DM DM O O O O; DM XIXIXOXIX½O X½X-O ± O XOX XOX XAX- ± ± X³XIX »» ³ Ο Ο ,,,,,,,,,, · · · »» »» »» » Ή ± ± ΅ ΅ · · · · · · · · · · · · · · O ± O O O O O O; X¬ O O O O O ± XIX½ O ± O O O O; X½ XIXIX ± X½XOO XOX-O, O O O; XOO O ± XIO XXOX ± O O O O O ± O.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Ξ ± · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ο Ο Ο Ο , The O The Outer Outer:

'Ξ Ο Ο Ώ Ώ Ξ ::::::::::::::::: »»: »» X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ± Páječka:
◦ své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo poštovní směrovací číslo, způsob (y) platby a telefonní číslo. Tyto informace shromažďujeme různými způsoby, včetně případů, kdy je shromažďujete, když používáte naši službu, kontaktujte náš zákaznický servis nebo se účastníte výzkumných nebo marketingových kampaní,
Πληροφορίες informace, které nám poskytnete při odeslání recenze nebo hodnocení, vaše osobní preference, nastavení vašeho účtu (včetně preferencí v části „Účet“ na naší webové stránce společnosti) nebo jiné informace, které nám poskytnete prostřednictvím naší služby nebo jiným způsobem tak.
• Informace, které shromažďujeme automaticky: Shromažďujeme informace o vás a vašem využívání naší služby, vaší komunikaci s naší společností a našimi reklamami, jakož i informace o vašem počítači nebo jiných zařízeních, která používáte pro přístup ke službě. (jako je váš počítač, smartphone, tamplet). Tyto informace zahrnují:
Yourας vaše podnikání v jeho službách allout.cheap například vyhledávací dotazy a akce, dokud obchod nedokončí zisk.
Σας vaši interakci s e-maily naší společnosti, oznámeními push a textovými zprávami,
◦ podrobnosti o zákaznickém servisu, jako je datum, čas a důvod, proč se na nás obrátíte, kopie všech konverzací a v případě telefonního hovoru vaše telefonní číslo a záznam hovoru,
Συσκευ identifikátory zařízení nebo jiné jedinečné identifikátory,
◦ reklamní ID, například v případě mobilních zařízení, tabletů a multimediálních zařízení obsahujících tyto ID (další informace naleznete v části „Soubory cookie a internetové reklamy“ níže),
Συσκευ funkce zařízení a softwaru (jako je typ a konfigurace), přihlašovací informace, statistiky zobrazení stránek, zdroj doporučení (např. Adresa URL doporučení), adresa IP (z níž můžeme vidět obecné umístění) ), prohlížeč a informace o protokolu webového serveru,
◦ informace shromážděné pomocí cookies, webových majáků a dalších technologií, včetně údajů o reklamě (jako jsou informace o dostupnosti a zobrazování reklam, adresa URL webu a datum a čas). (Další podrobnosti viz část „Soubory cookie a internetové reklamy“)
• Informace z jiných zdrojů: Dostáváme také informace z jiných zdrojů. Tyto informace chráníme v souladu s postupy popsanými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dalšími dodatečnými omezeními uloženými zdrojem dat. Tyto zdroje se čas od času liší, ale mohou zahrnovat:
Υπηρεσιών poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají identifikovat web na základě vaší IP adresy k přizpůsobení naší služby, ale také pro jiná použití v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů,
◦ vybrané pobočky, které zpřístupňují naši službu na svém zařízení nebo ve spolupráci s nimiž poskytujeme služby dvou značek nebo organizujeme společné marketingové aktivity,
Providersληρωμής poskytovatelé platebních služeb, kteří nám poskytují aktuální informace o tom, jak platit,
◦ poskytovatelé online a offline dat, od kterých dostáváme demografická, zájmová a online data,
◦ zdroje dostupné široké veřejnosti, například otevřené státní databáze.

Použití informací

Tyto informace používáme k poskytování, analýze, správě, zlepšování a personalizaci našich služeb a marketingových aktivit, zpracování vaší registrace, objednávek a plateb a také s vámi o těchto a dalších otázkách. Například používáme informace k:
• identifikovat vaši celkovou geografickou polohu, poskytnout obsah přizpůsobený místním potřebám, poskytnout přizpůsobené a přizpůsobené návrhy restaurací, kaváren, barů a ubytování, o kterých se domníváme, že vás budou zajímat, identifikovat vašeho poskytovatele internetových služeb a rychle reagovat a efektivní v otázkách a žádostech,
• předcházet, odhalovat a vyšetřovat potenciálně zakázané nebo nezákonné činnosti, včetně podvodů, a vymáhat dodržování našich podmínek (jako je určení způsobilosti pro zkušební období s 1 EUR),
• analyzovat a porozumět našemu publiku, zlepšit naše služby (včetně zkušeností s uživatelským rozhraním) a optimalizovat výběr obsahu, návrhové algoritmy a poskytování služeb,
• komunikovat s vámi o naší službě (například prostřednictvím e-mailu, oznámení push, textových zpráv a kanálů online zpráv), abychom vám mohli zasílat zprávy o allout.cheap, podrobnosti o nových funkcích a obsahu dostupných na webu allout.cheap, jakož i speciální nabídky, propagační akce a průzkumy spotřebitelů a podpora požadavků na funkčnost, jako jsou například požadavky na obnovení hesla. Další informace o tom, jak nastavit nebo změnit vaše komunikační preference, naleznete v části „Vaše volby“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů závisí na osobních údajích a konkrétním kontextu jejich použití a shromažďování. Vaše osobní údaje od vás obvykle shromažďujeme, když je potřebujeme k vynucení smlouvy mezi námi (např. Poskytnout vám naše služby), pokud jejich zpracování slouží oprávněným zájmům naší společnosti a nepoškodí naše zájmy o soukromí. vaše data nebo vaše základní práva a svobody (např. přímé marketingové aktivity naší společnosti) nebo pokud jste k tomuto účelu dali souhlas (např. k účasti na určitých činnostech) reakce ve vztahu k zobrazení spotřebitelů, jako jsou určité zjišťování a cílových skupin). V některých případech může být shromažďování vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo může být nutné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetích osob (např. K zabránění podvodům s platbami nebo k ověření vaší identity). Máte-li dotazy ohledně použití vašich osobních údajů (včetně právních základů a mechanismů přenosu, na které se spoléháme), souborů cookie nebo podobných technologií od naší společnosti, kontaktujte prosím našeho inspektora ochrany údajů nebo Úřad pro ochranu soukromí e-mailem na adrese [Email chráněn]
Zveřejňování informací
Vaše informace poskytujeme pro konkrétní účely a třetím stranám takto:
• Sdílíme vaše informace se společností „ALLUT TSIP IKE“, pokud je to požadováno pro: zpracování a ukládání dat, přístup k našim službám, zákaznická podpora, rozhodování o zlepšení našich služeb, vývoj obsahu a také a pro jiné účely popsané v části „Použití informací“ tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
• Poskytovatelé služeb: Používáme jiné společnosti, agenty nebo dodavatele („Poskytovatelé služeb“) k poskytování služeb pro nás nebo k podpoře při poskytování našich služeb pro vás. Používáme například poskytovatele služeb k poskytování marketingových, reklamních, komunikačních, infrastrukturních a informačních technologií (IT), personalizaci a optimalizaci našich služeb, zpracování kreditní karty nebo jiného zpracování plateb, poskytování služeb zákazníkům, vymáhání pohledávek, analýza a vylepšení dat (včetně údajů o interakcích uživatelů s naší službou) a zpracování a správa spotřebitelských průzkumů. Při poskytování těchto služeb mohou tito Poskytovatelé služeb mít přístup k vašim osobním informacím nebo jiným informacím. Neoprávňujeme je k použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nezbytné pro poskytování jejich služeb.
• Propagační nabídky: Můžeme společně propagovat nebo nabízet společné programy pro vaši účast, v nichž budeme muset poskytnout vaše informace třetím stranám. V rámci těchto propagačních akcí můžeme zveřejnit vaše jméno a další informace související s propagací. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí strany jsou odpovědné za své vlastní postupy ochrany osobních údajů.
• Chraňte ji allout.cheap a další: H. allout.cheap a jeho poskytovatelé služeb mohou zveřejnit a jinak použít vaše osobní údaje a další informace, pokud jsme my nebo naši poskytovatelé služeb oprávněně přesvědčeni, že takové zveřejnění je vyžadováno
a) na základě jakéhokoli platného zákona, nařízení, soudního řízení nebo žádosti orgánu veřejné moci,
b) uplatňování podmínek používání, včetně vyšetřování jejich porušení;
c) odhalovat, předcházet nebo jinak řešit nezákonné nebo potenciálně nezákonné činnosti (včetně platebních podvodů) a bezpečnostní nebo technické otázky.
d) na ochranu svých práv, majetku nebo bezpečnosti allout.cheap, jeho uživatelé nebo veřejnost, jak to vyžaduje nebo stanoví zákon.
• Převod podniku: V rámci reorganizace, restrukturalizace, sloučení, prodeje nebo jiného převodu aktiv převedeme vaše informace, včetně vašich osobních údajů, pokud se příjemce dohodne, že bude nakládat s vašimi osobními údaji způsobem, který je v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. .
Pokud při sdělování informací převedeme osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor a do dalších oblastí s komplexními zákony na ochranu údajů, zajistíme, aby byly informace předávány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a platnými zákony o ochraně osobních údajů.
Můžete se také rozhodnout zveřejnit své informace následujícími způsoby:
• při používání služby allout.cheap, budete moci zveřejňovat recenze nebo jiné informace, takže informace, které poskytnete, mohou být použity třetími stranami,
• některé části naší služby mohou mít nástroj, který vám dává možnost sdílet informace prostřednictvím e-mailu, textové zprávy a sociálních nebo jiných aplikací pro sdílení pomocí klientů a aplikací smart zařízení,
• prostřednictvím doplňků sociálních médií a podobných technologií, které vám umožňují sdílet informace.
Moduly a aplikace sociálních sítí jsou řízeny samotnými sociálními sítěmi a podléhají podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů příslušných sítí.
Přístup k účtu a profilu
Pro snadný přístup k vašemu účtu můžete použít funkci „Zapamatovat si toto zařízení“ po přihlášení do aplikace nebo webu. Tato funkce je založena na technologii, která nám umožňuje okamžitý přístup k vašemu účtu a správu služby allout.cheap aniž byste museli při každém návratu do služby z aplikace nebo prohlížeče znovu zadat heslo nebo jiné uživatelské jméno.
Odebrání přístupu k účtu allout.cheap z vašich zařízení:
Každý uživatel má právo jednou za měsíc změnit jedno přístupové zařízení (1), a to kvůli problémům se zabezpečeným aktivním zapůjčením účtu.
Pokud prodáváte nebo vrátíte počítač nebo podporované zařízení allout.cheap, musíte zařízení před prodejem nebo vrácením odpojit a vypnout. Pokud vám záleží na zabezpečení vašeho hesla nebo zařízení, nebo pokud se neodhlásíte ani nevypnete, mohou mít budoucí uživatelé přístup k vašemu účtu, včetně vašich osobních údajů.
Pokud sdílíte nebo jiným způsobem povolíte přístup k vašemu účtu třetím stranám, budou moci zobrazit vaše informace (včetně, v některých případech, vašich osobních údajů), například historii zobrazení, hodnocení, recenze a informace o vašem účtu (včetně e-mailové adresy nebo jiných informací v části „Účet“ na našem webu).

Vaše volby

E-mailové a textové zprávy. Pokud si již nepřejete dostávat konkrétní komunikační zprávy od nás prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, jednoduše přejděte na možnost „Nastavení kontaktů“ v části „Účet“ na webových stránkách naší společnosti a odznačte tyto informace pro nás, abyste dostávali informační bulletiny . Vezměte prosím na vědomí, že z nás nelze odebrat aktualizační zprávy týkající se pošty související se službami, jako jsou transakce související s vaším účtem.
Oznámení push. Můžete si vybrat, zda chcete dostávat oznámení push na váš mobilní telefon allout.cheap. Pokud se později rozhodnete, že si již nepřejete dostávat taková oznámení, můžete je deaktivovat v nastavení svého mobilního zařízení.
Cílené reklamy. Cílené reklamy jsou online reklamy přizpůsobené vašim možným zájmům na základě použití různých aplikací a webových stránek na internetu. Pokud používáte prohlížeč, můžeme pomocí souborů cookie a webových stránek shromažďovat informace k určení vašich potenciálních zájmů. Pokud používáte mobilní zařízení, tablet nebo mediální zařízení, které obsahuje ID reklamy, můžeme pomocí tohoto ID identifikovat vaše potenciální zájmy. Za váš výběr cílených reklam od allout.cheap , viz část „Soubory cookie a internetové reklamy“ (níže).

Vaše informace a práva

Můžete požádat o přístup k vašim osobním informacím, nebo opravit nebo aktualizovat kterékoli z vašich aktuálních osobních údajů, které máme.
To lze provést velmi snadno v části „Účet“ na našem webu, kde máte přístup k celé řadě informací o svém účtu a aktualizovat je, včetně vašich kontaktních informací, platebních údajů. allout.cheap a některé relevantní informace o vašem účtu (například obsah, který jste sledovali a hodnotili a vaše recenze). Pro přístup do sekce „Účet“ musíte být přihlášeni. Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů, které máme.
Máte-li dotazy nebo máte-li jakékoli další dotazy týkající se postupů ochrany osobních údajů naší společnosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím odkazu „Kontakt“ na všech stránkách webu. allout.cheap dole. Odpovídáme na všechny žádosti, které dostáváme od uživatelů, kteří si chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů podle příslušných zákonů o ochraně údajů. Další možnosti týkající se vašich informací naleznete také v části „Vaše volby“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Můžete zpochybnit zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenosnost vašich osobních údajů. Pokud jsme s vaším souhlasem shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Zrušení souhlasu nemá vliv na legalitu jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před zrušením, ani na zpracování vašich osobních údajů na jiném právním základě, než je souhlas. Vyhrazujete si právo obrátit se na naše úřady pro ochranu údajů ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů naší společností. Naše hlavní zařízení v Evropské unii jsou v Řecku.
Můžeme si ponechat informace podle požadavků nebo poskytnutých platnými zákony a předpisy, např. v souvislosti se splněním vašich možností, pro účely fakturace nebo vedení záznamů a pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Přijímáme přiměřené kroky k bezpečnému zničení nebo anonymizaci osobních údajů, pokud již nejsou vyžadovány.

Ασφάλεια

Přijímáme přiměřená administrativní, přiměřená, fyzická a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, odcizením a neoprávněným přístupem, použitím a změnami. Tato opatření jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající rizikům zpracování vašich osobních údajů.
Další webové stránky, platformy a aplikace
Služba allout.cheap mohou být poskytovány prostřednictvím platforem třetích stran nebo mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran, jejichž zásady správy informací se mohou lišit od našich. Můžete mít například přístup ke službě allout.cheapod smartphonu k přidruženému obchodu - využijte aplikační službu přidružené společnosti s mapami.
Tyto weby a platformy mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů nebo dat, prohlášení o ochraně osobních údajů, štítky a podmínky použití, které vám doporučujeme pečlivě si přečíst.

Děti

Přihlaste se k odběru kterékoli z našich služeb eatout.cheap, drinkout.cheap, stayout.cheap, allout.cheapnebo jakoukoli jejich kombinaci, musíte být 18 let nebo starší. V některých jurisdikcích může být zákonný věk vyšší než 18 let, takže pro dosažení členství musíte dosáhnout příslušného věku.
Změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude čas od času aktualizováno, aby splňovalo měnící se právní, regulační nebo provozní požadavky. O všech takových změnách (včetně jejich účinnosti) vás budeme informovat v souladu se zákonem. Pokračující používání služby allout.cheap po vstupu těchto aktualizací v platnost bude uznání a (v případě potřeby) přijetí takových změn. Pokud neuznáte nebo nepřijmete žádné aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete své používání Služby zrušit allout.cheap. Chcete-li zobrazit datum poslední aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, přečtěte si sekci „Poslední aktualizace“ níže.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX